Kontrola teplovodních krbových vložek a krbových kamen KRATKI, WAMSLER, MBS, TERMOMONT, VICTORIA, THORMA, SKLADOVÁ TECHNIKA, Haas+ Sohn

Podle zákona je provozovatel teplovodní krbové vložky o tepelném příkonu min. 10 kW povinen nejpozději do 31. 12. 2016 předložit obecnímu úřadu doklad o kontrole technického stavu a provozu topidla. Tuto kontrolu je nutno provádět každé 2 roky. Jako certifikovaný partner výrobců uvedených značek jsme byli odborně proškoleni a máme oprávnění tento doklad vystavit. V případě zájmu o provedení této kontroly nás neváhejte kontaktovat.

V mnoha případech doposud bylo zjištěno, že jsou zařízení užívaná velmi neekonomickým a neekologickým způsobem, které je zapříčiněno nesprávným připojením a používáním. Účinnost některých zanedbaných zařízení se pohybuje okolo 35%.. A to je fakt škoda dřeva nebo briket.

Aby to nebylo jen o papírech, tak je z naší strany kontrola na úrovni poradenství a měření. Měří se komínový tah za provozu zařízení Teplota spalin a teplotních spádů přívodu a zpátečky Obsah vody v palivu Grafické znázornění účinnosti s porovnáním teplot

Cena revize je 550,-

1 km za 5,-